เซลล์พืช


          เซลล์พืชของต้นไม้ มีลักษณะรูปร่างของเซลล์พืช ในแต่ละส่วนของพืชแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ ตามเซลล์พืช ทั่ว ๆ ไปก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ คล้าย คลึงกัน

ส่วนประกอบของเซลล์พืชทั่ว ๆ ไป

1. ผนังเซลล์ มีหน้าที่ให้ความแข็งแรงและป้องกันส่วนที่อยู่ภายในของเซลล์ คงรูปอยู่ได้ จะพบผนัง เซลล์ได้เฉพาะในเซลล์ของพืชเท่านั้น

 2. เยื่อหุ้มเซลล์  มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ อยู่ถัดจากผนังเซลล์เข้าไปมีหน้าที่ควบคุมน้ำ และสารละลายที่อยู่ในเซลล์ให้ผ่านออกจากเซลล์หรือรับเข้ามาจากเซลล์ข้างเคียง

 3. ไซโทพลาซึม  เป็นส่วนที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ  ของเซลล์อยู่ เช่น แวคิวโอล คลอโรพลาสต์
รวมทั้ง
สารอาหาร เช่น น้ำตาล  แป้ง  โปรตีน  ไขมัน และของเสีย

 4. นิวเคลียส เป็นก้อนกลม มีหน้าที่สร้างสาร โปรตีน และควบคุมการทำงานของเซลล์ และมีโครโมโซน ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายถอดลักษณะทางพันธุ์จากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลาน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s