เซลล์สัตว์


          เซลล์สัตว์มีรูปร่างหลายลักษณะ เซลล์บางชนิด อาจมีรูปร่างกลมรี บางชนิดมีรูปร่างยาวเป็น เส้น หรือรูปร่างอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดและหน้าที่ของเซลล์ เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง มีรูปร่างค่อนข้างกลม ตรงกลางเว้าทั้งสองข้าง  เซลล์ประสาทมีรูปร่างหลายแบบ  เช่น  กลม รี  เป็นแฉก เซลล์กล้ามเนื้อ เรียบที่อวัยวะภายในมีรูปร่างเรียวยาว  แหลม หัวแหลมท้าย  เป็นต้น

เซลล์สัตว์

 ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์

 1.) ผนังเซลล์ เซลล์ทั่วไปประกอบด้วยสารพวกเซลลูโกสเป็นหลัก  ทำหน้าที่ห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้เเก่เซลล์พืช

ให้เซลล์พืช  ให้เซลล์คงรูปเพิ่มความเเข็งเเรง เซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์

         2.)  เยื่อหุ้มเซลล์  เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน  ทำหน้าที่ควบคุ้มปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออก

จากเซลล์ เเละมีรูปเล็กๆเพื่อให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้เเละไม่ให้สารบางอย่างผ่านออกจากเซลล์จึงมีสมบัติเป็น

เยื่อบางๆ

 3.)  ไซโทพลาซึม เป็นส่วนประกอบที่เป็.นของเหลวอยู่ภายในเซลล์  มีสารละลายน้ำได้เช่นโปรตีน  ไขมัน  เกลือเเร่

ประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ ที่สำคัญหลายชนิด

 4.)  ไมโทคอนเดีรย  เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะที่มีลักษณะยาวเป็นเเหล่งผลิตสารที่มีพลังงานสูงให้เเก่เซลล์       

5.)  ไรโบโซม  เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็ก เป็นเเหล่งที่มีขนาดเล็ก  เป็นเเหล่งที่มีการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่ง    

ออกไปใช้นอกเซลล์  

             6.)  กอจิคอมเพลกซ์  เป็นโครงสร้างที่เป็นสถุงเเบนๆ คล้ายจานซ้อนกันเป็นชั้นๆหลายชั้น ทำหน้าที่สร้างสารคาร์โบไฮเดรต

กับโปรตีน และสง่งออกไปใช้ภายในเซลล์

   7.)  เซนตริโอล  พบในเซลล์ศสัตว์ เเลโพรติสต์บางชนิดมี หน้าที่เกี่วยกับการเเบ่งเซลล์                                      

             8.)  เเวคิวโอล  เป็นโครงสร้างที่มีช่องว่างขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช ภายในมีสารพวก น้ำมัน  ยาง และแก็สต่างๆ             

           9.)  นิวเคลียส  อยู่ตรงกลางเซลล์  เซลล์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ดเลือดเเดงของสัตว์เลี้ยง

                  ลูกด้วยนมเเซลล์ลำเลียงอาหารของพืช เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียสทำหน้าที่  ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์

 


             การจัดระบบของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ
เซลล์ของสัตวนอกจากมีรูปร่างและหน้าที่ต่างกัน  เซลล์ต่าง ๆ เหล่านี้ยังสามารที่จะ ทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เกิดเป็นระบบการทำงาน ของร่างกายอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างของสัตว์ประกอบขึ้นด้วยเซลล์หลายชนิดนั้นเอง  ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต มีกลุ่มเซลล์ที่มี
กำเนิดจากแหล่งเดียวกันและมีรูปร่างเฉพาะตัว เพื่อทำงานร่วมกันจะเรียกว่า  เนื้อเยื่อ  เนื้อเยื่อบางชนิด
ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์พวกเดียวกัน และชนิดก็ ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์หลายกลุ่มทำงานร่วมกัน เมื่อเนื้อเยื่อหลายกลุ่มทำงานร่วมกันจะเรียกว่า อวัยวะ (organ) และหลาย ๆ อวัยวะที่ทำงาน  ร่วมกันจะเรียกว่า ระบบอวัยวะ (organ system)

ที่มา http://eduvc.oas.psu.ac.th/~user151/in4.html

http://www.thaigoodview.com/node/66680

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s